Oversetting

Oversetting er et fag som anses for å være både en kunst og et håndverk. Vi elsker dette håndverket. Samtext gir teksten din den riktige språkdrakten, uansett om det dreier seg om kontrakt, filmmanus, brukerhåndbok, brosjyre eller nyhetsartikkel. Våre medarbeidere oversetter bare til sitt eget morsmål, for å sikre at enhver tekst fremstår som en originaltekst. For en tekst må aldri virke oversatt. Som kunde får du faste oversettere med kompetanse på ditt fagområde og din målgruppe, slik at stilen blir like god i alle oversettelsene du mottar.

Oversetting er ofte lagarbeid

Vi ajourholder også en egen ordliste for din virksomhet og dine produkter, som du kan få levert sammen med din oversettelse. Og uansett hvor dyktige og grundige våre oversettere er, er det vanskeligere å se sine egne feil enn andres. Derfor gjennomgår hver tekst ekstern korrektur – også kalt sidemannskorrektur – dvs. enda en korrektur utført av en annen person. Det er hvordan vi sørger for at hver oversettelse du mottar, er feilfri og godt skrevet.

Forholdet mellom oss og kunden skal være «exchange in abundance», hvilket vil si at kunden ser at han får mer verdi enn han betaler for. Dette er ikke det samme som «fair exchange», som er en annen måte å si «levere det man lover å levere» og «levere det kunden anser for å være rimelig».

Mer verdt for deg enn hva du betaler oss

Vi gir MER service enn hva du anser som rimelig. Vi leverer FØR avtalt tidsfrist; vi gir deg forklarende noter på ting du ellers ville stusse over; vi gjør deg oppmerksom på fallgruver i forbindelse med forskjellige versjoner av programmer eller konvertering mellom programmer; vi gir deg en FEILFRI oversettelse; vi sender deg en SMS med beskjed om e-postoverføringen når vi ikke er sikre på at den er til å stole på; når eksotiske språk er involvert, sender vi deg en PDF-versjon av målfilen slik at du kan sjekke at spesialtegn stemmer når du åpner filen på din maskin; vi gjør research i en grad som ingen andre gjør. Men først og fremst gir vi deg en glimrende tekst, uansett hvilken tilstand kildeteksten er i.

Vi kan levere oversettelse til de fleste språk som brukes i verden i dag. Oppdragene utføres av morsmålsbrukere som bor i landet der språket snakkes. Det sikrer at de er oppdatert på den kulturelle og språklige utviklingen.

Vi kan levere oversettelse til de fleste språk som brukes i verden i dag. Oppdragene utføres av morsmålsbrukere som bor i landet der språket snakkes. Det sikrer at de er oppdatert på den kulturelle og språklige utviklingen.

Et lite PS: Vi baserer oss ikke på programvare som oversetter for oss. Disse er på langt nær gode nok, og vil muligens heller aldri bli det. God oversetting for oss er viktig. Men har du hørt om oversetterminne? Klikk her, og lær litt om prosessen bak profesjonelle oversettelser.