Mer enn bare oversettelse

Samtext er en internasjonal fullservice-leverandør av språktjenester. I tillegg til oversettelse gjør vi:

 • versjonering – kreativ oversetting av markedsføringstekster
 • lokalisering – oversetting hvor innholdet tilpasses nasjonale/lokale forhold
 • språkvask
 • korrekturlesing
 • produksjonsdesign – med alle verdens tegnsett
 • audiovisuell tekst – transkripsjon, underteksting og manusversjonering

Våre oppdragsgivere kommer fra alle deler av næringslivet, men inkluderer også ikke-statlige organisasjoner (NGO), offentlige etater og institusjoner.

Vi leverer tekster av høy kvalitet fordi vi har:

 • erfaring med et stort antall fagområder – for eksempel, finans, jus, energi, IT, medisin, kunst og arkitektur
 • oversettere med målspråket som morsmål
 • strenge rutiner med repetitiv korrekturlesing
 • konsekvent språkbruk – ved hjelp av kundespesifikke terminologidatabaser
 • effektivt samarbeid mellom egne kontorer i flere land, slik at tekstene kvalitetssikres av mennesker som bor der de skal brukes
Mer enn bare oversettelse

Kontakt oss for et tilbud