Et profesjonelt oversettelsesbyrå​

Trenger du et profesjonelt oversettelsesbyrå som gir deg tekster du kan stole ett hundre prosent på?

Dette har vi:

 • Erfaring med et stort antall fagområder
 • Oversettere og korrekturlesere med målspråket som morsmål
 • Stort kontaktnett bestående av Samtext-kontorer i alle nordiske land og UK, i tillegg til frilansere over hele verden
 • Strenge rutiner med dobbel korrektur
 • Konsekvent språkbruk ved hjelp av kundespesifikke terminologidatabaser
 • Integrasjon mellom kontorene, slik at oversetterne og korrekturleserne samarbeider løpende

Dette får du:

 • Ett kontaktpunkt
 • Stor kapasitet og kort leveringstid
 • Oversettelse til et stort antall språk
 • Versjonering – kreativ oversetting av markedsføringstekst
 • Lokalisering – oversetting hvor informativ tekst tilpasses nasjonale/lokale forhold
 • Korrektur og språkvask
 • Oversettelse direkte i Indesign, Illustrator og FrameMaker – med alle verdens tegnsett inkludert høyre-mot-venstre-språk
 • Audiovisuell tekst – underteksting, oversettelse av filmmanus og transkripsjon